Affisch våren 2000
Klicka för en förstoring

SOLLEFTEÅ FILMSTUDIO VÅREN 2000

Hullsta gård – teatersalongen – tisdagar jämna veckor kl. 19.30.
6 filmer - 120kr

Klicka på nedanstående affischer för mer information om filmerna

Shakespeare in love  Bara molnen flyttar stjärnorna  En enkel plan
              25/1                                  8/2                                   22/2  
     Recensioner                  Recensioner                Recensioner
                
                         
                                                  

 Central do Brazil   Lock, stock and two smoking barrels    Little Voice 
                7/3                                   21/3                                 4/4
        Recensioner                Recensioner              Recensioner