Sollefteå filmstudio för deltagarna i föreningens studiecirkel 1981/82 "Svensk film under andra världskriget"

 

PROGRAM GÅLSJÖ BRUK 1981-11-27 – 29

FREDAG

17.00 - 18.00 Middag
18.30 - 18.55 Genera1 Vinter (1941)
19.00 - 20.40 Hem från Babylon (41/31)
20.50 - 22.30 Med dig i mina armar (40/30)
22.30 -        Kvällsfika och samvaro (TV-rummet i "Hästskon")

LÖRDAG

08.00 - 09.00 Frukost
09.00 - 10.00 Havets flygande brigad (1942)
                        Flygeskadern anfaller (1942)
                        Fåglarna hava nästen (1942)
                        General Gyttja (1942)
10.10 - 11.50 Lågor i dunklet (42/7)
12.00 - 13.00 Lunch
13.0014.30 Doktor Glas (42/29)
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 15.20 Per Albin regerar (1942)
15.20 - 16.50 Ombyte av tåg (43/6)
17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 19.40 Sonja (43/34)
19.50 - 20.20 Vi äro soldater i samma armé (1943)
                        Fältjulklappen (1943)
                        Hemvärn (1944)
                        Järnväg i ofredstid (1941)
20.30 - 22.00 Tåg 56 (44/3)
22.00 -        Kvällsfika och samvaro ("Hästskon")

SÖNDAG

08.00 – 09.00 Frukost
09.00 - 10.00 Gudstjänst
10.00 - 13.00 Socialdemokratiska valfilmer (1938, 40, 42, 44)
13.00 - Lunch