PROGRAM GÅLSJÖ BRUK 1990-11-09 – 11

FREDAG

18.30 DEN TILLFÄLLIGE TURISTEN (2.07)

21.00 Kvällsfika och samvaro

xx.xx DET VAR PÅ CAPRI (1.44)

LÖRDAG

08.00 Frukost

09.00 PIONEER JUSTICE (0.56)

10.10 VÄGEN TILL LIVET (1.46)

12.00 Lunch

13.00 HÅLLIGÅNG I VILDA VÄSTERN (1.30)

14.45 Eftermiddagskaffe

15.15 GÅTFULL FRÄMLING (1.22)

17.00 Middag

18.00 LADY CHANSER (0.58)

19.15 SISTA LOPPET (1.40)

21.00 Kvällsfika och samvaro

xx.xx JURTJYRKOGÅRDEN (1.43)

SÖNDAG

08.00 Frukost
08.50 RAKETSKEPPET X-M (1.19)
10.20 UPPROR I GHANDAHAR (1.37)
12.00 Lunch