PROGRAM FILMTRÄFF GÅLSJÖ BRUK 1994-02-11 - 13

 

 

FREDAG

17.00 Möjligt äta middag på egen bekostnad. Säg till i förväg.

18.00 Ride the High Iron (1.14)

19.29 Hälsningsanförande

19.30 13 West Street (1.20)

21.00 Kvällsfika och samvaro

xx.xx Guns of Darkness (1.42)

 

LÖRDAG

08.00 Frukost

09.00 The Devil Makes Three (1.30)

10.40 Flaming Feather (1.17)

12.00 Lunch

13.00 När seklet var kort (1.39)

14.50 Eftermiddagskaffe

15.20 Vera och Stalin (1.36)

17.00 Middag

18.00 Antiken i filmen - föredrag med utdrag ur många filmer

20.00 Fighting Vigilantes (1.01)

21.00 Kvällsfika och samvaro

xx.xx Född fri - lejonet Elsa (1.34)

 

SÖNDAG

08.00 Frukost

09.00 War Drums (1.15)

10.30 Wild Orchids (1.40)

12.10 Lunch